Здорова школа

Проєкт допомагає впроваджувати Модель здорової школи у 100 партнерських закладах освіти. Модель здорової школи — комплексний підхід для збереження та зміцнення здоров’я учнів, учениць та працівників закладів освіти, визначений Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища, що також є складовою Програми Президента «Здорова Україна».

Здорова школа
Інші категорії новин
Первинна медична допомога
Діяльність з підтримки закладів ПМСД з догляду та лікування людей з неінфекційними захворюваннями та у групах ризику.
читати
Послуги для вразливих верств населення
Новини про роботу Мобільних медичних команд та інтегрованих медико-соціальних команд ініціативи One Care (ВСЕТУРБОТА)
читати
Робота у громадах
Підтримка активних громад для впровадження проєктів у сфері НІЗ
читати
Дайджести
Новини за попередні періоди
читати
Інші проєкти
Переглянути новини за іншими проєктами
читати
Політичні рішення
Зміцнення потенціалу органів влади та інституцій у сфері громадського здоров'я
читати
Комунікації зі зміни поведінки
Освітня та інформаційна діяльність проєкту.
читати