Семінар-тренінг для мобільних медичних команд

У квітні в Києві пройшов семінар-тренінг для лікарів, медичних сестер, психологів мобільних команд первинної медичної допомоги, та їх координаторів від неурядових організацій у Дніпропетровській, Львівській, Полтавській та Рівненській областях України.
Учасники тренінгу

Медичний персонал команд отримав найактуальніші знання на засадах доказової медицини та опанував навички:

  • надання невідкладної медичної допомоги з урахуванням специфіки роботи мобільних команд;
  • використання PEN-H протоколів у своїй роботі;
  • використання обладнання ММК (ЕКГ, тонометр, пікфлуометр, глюкометр/холестерометр, отоскоп);
  • призначення лікарських засобів; 
  • виявлення факторів ризику неінфекційних захворювань та консультування пацієнтів.

Окремий блок був присвячений темі психологічної допомоги: надання першої психологічної допомоги, діагностичні критерії психічних розладів, виявлення психічних розладів та перенаправлення. Опановано методи боротьби з професійним вигорянням, підтримці здорового психологічного клімату команд.

Другий день тренінгу був присвячений темі організації діяльності ММК неурядовими організаціями, питанням звітування та бюджетування, створення комфортних умов для персоналу команд та пацієнтів.

Інші новини